TARIFES DE DOULA I LACTÀNCIA

Visites esporàdiques: 30 euros/hora

Part: 450 euros – Inclou 1 visita prenatal de 2h + guàrdia des de la setmana 38 fins al dia del part + acompanyament presencial durant el part + visita 2h post part a les 24-48h.

Paquet embaràs + post part: 160 euros Inclou: 6h distribuïdes entre l’embaràs i el post part com la família desitgi.

Paquet embaràs + post part: 300 euros – Inclou: 14h distribuïdes entre l’embaràs i el post part com la família desitgi.

Els desplaçaments fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es cobren a part, a 0.5 euros/km.

Acompanyament on-line: 40 euros/mes – Inclou consultes il·limitades via mail durant el mes contractat.

TARIFES D’ASSESSORIA EN PORTEIG

Visites esporàdiques: 20 euros/hora

Els desplaçaments fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es cobren a part, a 0.5 euros/km.