Una doula és una una dona que acompanya la dona i a la família durant totes les etapes de la maternitat: embaràs, part, post part, criança inmediata… oferint suport emocional i logístic des de la neutralitat, l’empatia i experiència.

Les doules estan formades en fisiologia de l’embaràs, part i post part, en lactància materna, en criança inmediata, en alimentació complementaria, en gestió de les pors i les emocions… Algunes doules també estan formades per acompanyar problemes d’infertilitat i pèrdues gestacionals i/o perinatals.

La maternitat ens dóna moltes alegries, però també és una etapa en la que apareixen molts dubtes i pors. La doula t’acompanya perquè siguis tu qui trobis les respostes. Et recolza, et mostra tots els camins i t’acompanya per creuar-los, ajudant a que la mare sigui la protagonista de la seva maternitat.

 

Una doula NO és:

 • Personal sanitari: i per tant no farà cap tasca que no li correspongui: exploracions, diagnòstics, receptes… En cap cas interfereix en el diagnòstic, criteri i actuació mèdica sanitària (l’acompanyament de la doula durant el part MAI substitueix el de la llevadora i/o ginecòleg).
 • Una consellera: és la dona la que ha de prendre les seves decisions. La doula facilita que la mare s’escolti a si mateixa i en recolça les decisions.
 • Terapeuta: Les doules no som terapeutes. Si la dona vol aquest servei complementari i la doula li pot oferir, sempre ho farà sota el nom que li correspongui.
 • Psicòloga: una doula serveix de suport i escolta  en els moments més vulnerables  de la maternitat, però en casos que superin els valors normals, la doula derivarà al professional adient depenent de cada cas.
 • El Pare o parella: La doula és un suport físic i emocional per la dona i la família, oferint recursos i experiència. En cap cas substitueix el pare/parella ni les funcions ni l’acompanyament que ell farà.

Quins beneficis té estar acompanyada? Què diu l’evidència científica? 

Actualment, un dels moments més importants de la sexualitat d’una dona (embaràs, part i post part) se sol passar sense el suport de dones properes a la futura mare, ja que moltes parelles viuen lluny de la família, i, en la majoria de casos, el seguiment de l’embaràs i l’assistència al part l’efectuen normalment persones diferents.

A efectes pràctics, avui dia a Espanya:

 • És poc habitual que la mare conegui la llevadora que assistirà el seu part.
 • Pot passar que la mare sigui assistida per diferents llevadores durant el part degut als canvis de torn.
 • Si a la mare la porta un ginecòleg, és poc habitual que aquest estigui present abans de la fase de l’expulsiu.
 • El post part és un moment de gran fragilitat en la vida d’una dona. El cansament, les hormones i l’adaptació a la nova situació fan que la mare sigui molt vulnerable. Tot i això, a Espanya no se sol efectuar seguiment del post part ni per la seguretat social ni per mútua.

L’acompanyament per part d’una doula durant l’embaràs i el part aporta una continuitat, permetent que s’estableixi una relació de confiança, complicitat i intimitat amb la mare. Això redueix els nivells d’ansietat de la mare (molt important en el part) i n’augmenta la confiança en la seva capacitat innata de parir i alletar.

 

S’ha demostrat científicament* que el suport emocional continuat per part d’una doula durant el treball de part i el part milloren i faciliten totes les fases del part i del postpart immediat:

 • reducció de la tasa de cesàrees en un 50%.
 • reducció del temps del treball de part en un 25%.
 • reducció de l’ús d’epidural en un 60%.
 • reducció d’un 40% en l’ús dels fórceps.

També s’han evaluat aspectes psicològics com una millor vivència del part, major autoestima i menor percentage de depressió post part, millora del vincle mare-fill i major porcentatge de lactància materna.

Les dones que van tenir el suport una doula durant el post part van mostrar a les sis setmanes del part:

 • menor ansietat y depressió post part.
 • millor vincle amb el seu nadó.
 • major satisfacció (un 71% de casos en front del 30% dels casos estudiats que no van comptar amb la presencia de una doula).
 • major probabilitat de tenir una lactància exitosa (52% en front de 29%).

Bibliografia

 

* http://www.cochrane.org/CD003766/PREG_continuous-support-for-women-during-childbirth

* Stein M.T., Kennell J.H., Fulcher A. (2004). Benefits of having a Doula present at the Birth of a child. Journal of developmental and Behavioural Pediatrics Vol 25 (Supl.5), pp S89-S92.

* Stein M.T., Kennell J.H., Fulcher A. (2003). Benefits of having a Doula present at the Birth of a child. Journal of developmental and Behavioural Pediatrics Vol 24, pp 195-198.

* Kennell J.H., Klaus M. (2003). Continuos nursing suport during labour. Journal of the American Medical Association Vol 289, pp 175-176.

* Klaus M. et al. (1999). A comparison of intermittent and continuous support during labor: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. Vol 180, pp 1054-9.

* Klaus M., Kennell J.H., Berkowitz G., Klaus P. (1992). Maternal Assistance and Support during Labour: Father, Nurse, Midwife or Doula?. Clinical Consultation in Obsthetrics and Gynecology Vol 4, pp 175-176.

* Klaus M., Kennell J.H. (1997). The doula: an essential ingredient of childbirth rediscovered. Acta Pediatr Vol 86, pp 1034-1036.

* Barron S.P, Lane H.W, Hannan T.E, Struempler B, Williams J.C. (1998). Factors influencing duration of breast feeding among low-income women. J. Am. Diet Assoc. Vol 88, pp 1557-1561.

* Kennell J.H., Klaus M. McGrath S., Robertson S., Hinkley C. (1991). Continous emotional support during labor in a US hospital. A randomized controlled trial. J. Am. Medical Association Vol 265, pp 2197-2201.